อสุจิ (Sperm)

October 14, 2017

อสุจิ คือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย เกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในระบบสืบพันธุ์และถูกขับออกจากร่ายกายผ่านทางอวัยวะเพศโดยการหลั่งระหว่างการร่วมเพศเหมือนตอนดูคลิปโป้ การหลั่งน้ำอสุจิหนึ่งครั้งอาจมีปริมาณอสุจิน้อยกว่า 1% ที่เหลือคือส่วนประกอบอื่น ๆ ในน้ำอสุจิ ที่จะทำหน้าที่คล้ายกับพลังงานเพื่อให้อสุจิใช้เดินทางไปยังระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงและปฏิสนธิกับไข่ หากการปฏิสนธิสมบูรณ์ก็อาจทำให้เกิดการตั้งครรรภ์ได้
น้ำอสุจิเป็นอย่างไร
น้ำอสุจิมีสีขาวหรือสีเทามักจับตัวกันเป็นลิ่มทันทีภายหลังการหลั่งอสุจิ และกลายเป็นของเหลวหลังจากเวลาผ่านไป 5-40 นาที น้ำอสุจิที่ไม่มีความผิดปกติในด้านสุขภาพหรือภาวะเจริญพันธุ์มักมีลักษณะเป็นลิ่มคล้ายเยลลี่ อสุจิที่ไม่จับตัวกันหรือมีลักษณะเหลวจึงอาจสื่อถึงความผิดปกติของภาวะเจริญพันธุ์ได้ โดยปกติแล้ว ปริมาณของน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาจะอยู่ที่ประมาณ 2-5 มิลลิลิตร และไม่ควรน้อยกว่า 1.5 มิลลิลิตร หรือ 5.5 มิลลิลิตร ซึ่งแสดงถึงน้ำอสุจิน้อยกว่าปกติ (Hypospermia) และมากกว่าปกติ (Hyperspermia) ตามลำดับ ทั้งนี้ ปริมาณของน้ำอสุจิอาจขึ้นอยู่กับความถี่ในการหลั่ง ผู้ที่มีการหลั่งอสุจิบ่อยครั้งอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำอสุจิลดน้อยลง ในทางกลับกัน หากไม่มีการหลั่งอสุจิเป็นเวลานานอาจทำให้น้ำอสุจิมีปริมาณมาก
อายุของอสุจิ
เมื่อหลั่งน้ำอสุจิออกมานอกร่างกายแล้ว อสุจิจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และตำแหน่งที่อสุจิอยู่ เช่น บนพื้นผิวแห้ง เสื้อผ้าหรือเครื่องนอน อสุจิมักแห้งตาย แต่มักมีชีวิตยาวนานมากขึ้นในน้ำหรืออ่างน้ำร้อน เนื่องจากอสุจิมักเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณอุ่นและชื้นแฉะ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่อสุจิในอ่างน้ำจะเข้าสู่ร่างกายของเพศหญิงและก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้นั้นมักเป็นไปได้ยาก บางครั้งอสุจิอาจใช้เวลาหลายวันในการเดินทางผ่านระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงเพื่อปฏิสนธิกับไข่เหมือนตอนดูคลิปโป้ ดังนั้น การร่วมเพศก่อนวันตกไข่ของเพศหญิง 2-3 วันจึงอาจก่อให้เกิดโอกาสในการตั้งครรภ์ได้
สีของน้ำอสุจิบอกอะไรได้บ้าง
น้ำอสุจิปกติมีสีเทาขาวเหมือนตอนดูคลิปโป้ ซึ่งมักจะมีลักษณะเหนียวหลังการหลั่ง และจะเหลวเป็นน้ำในเวลาประมาณ 30 นาที อุณหภูมิอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำอสุจิ แต่มักไม่แสดงถึงความผิดปกติของสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่ควรได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ เช่น หากสีของน้ำอสุจิเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 1-2 สัปดาห์ประกอบกับอาการปวด ความบกพร่องทางเพศ มีไข้ หรือมีเลือดปะปนในปัสสาวะ เป็นต้น ตัวอย่างอื่น ๆ ของสีและความข้นของน้ำอสุจิอาจบ่งบอกสาเหตุของอาการได้ดังนี้
สีชมพูหรือน้ำตาลแดง อาจเกิดจากการอักเสบหรือการปะปนของเลือดในต่อมลูกหมากหรือต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicles) หรือการเพิ่งเข้ารับการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก ซึ่งมักไม่รุนแรง
สีเหลือง อาจมีผลจากการปะปนของปัสสาวะในน้ำอสุจิ โรคดีซ่าน (Jaundice) หรือภาวะการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวในระดับสูงกว่าปกติ (Leukocytospermia)
สีเหลืองเขียว อาจแสดงถึงการติดเชื้อของต่อมลูกหมาก
อสุจิมีความข้นมาก (Hyperviscous) หรือเคลื่อนไหวช้ามาก อาจเป็นผลจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
การหลั่งน้ำอสุจิเกิดขึ้นได้อย่างไร
กระบวนการหลั่งน้ำอสุจิเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจใช้เวลาเพียง 0.8 วินาทีเท่านั้น สังเกตไดจากดูคลิปโป้ตอนท้ายๆ โดยเมื่อร่างกายได้รับการกระตุ้นทางเพศ ท่อนำอสุจิ (Vas Deferens) จะทำหน้าที่ขับน้ำอสุจิจากอัณฑะไปยังท่อปัสสาวะ (Urethra) จากนั้นต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicles) จะปล่อยของเหลวเพื่อผสมเข้ากับน้ำอสุจิที่ท่อปัสสาวะ เมื่อการเร้าอารมณ์ทางเพศสูงขึ้น ท่อปัสสาวะจะส่งสัญญาณไปยังไขสันหลัง (Spinal Cord) ซึ่งทำหน้าที่ออกคำสั่งให้กล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศทำงาน และหลั่งน้ำอสุจิออกจากอวัยะเพศเมื่อได้รับการกระตุ้นจนถึงจุดสุดยอด
น้ำอสุจิกินได้หรือไม่
ส่วนประกอบหลักของอสุจิคือน้ำ ซึ่งมีกรดอะมิโนและโปรตีน น้ำตาลประเภทฟรุกโตสและกลูโคส  แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ซิงค์ แคลเซียม วิตามินซี และสารอาหารอื่น ๆ น้ำอสุจิจึงอาจกินได้ โดยผ่านเข้าสู่ปาก หลอดอาหารและกระเพาะอาหารตามลำดับ และใช้กระบวนการย่อยอาหารเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารทั่วไป ถึงแม้น้ำอสุจิจะไม่มีอันตรายต่อร่างกาย แต่อาจมีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Infections: STIs) ปะปนมาได้มากกว่าการดูดูคลิปโป้ เฉยๆ ซึงป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการทำออรัลเซ็กส์ (Oral sex) หรือการร่วมเพศทางปาก หรือใช้อุปกรณ์สำหรับออรัลเซ็กส์ ซึ่งได้แก่ถุงยางอนามัยหรือแผ่นอนามัยสำหรับออรัลเซ็กส์ (Dental Dam) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสอสุจิด้วยปากโดยตรง
น้ำอสุจิมีรสชาติอย่างไร
น้ำอสุจิมีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทาน เช่น หากรับประทานผลไม้หรืออาหารที่มีรสหวานอาจทำให้น้ำอสุจิมีรสหวานได้ หรืออาจมีรสชาติดีขึ้นจากการลดบริโภคชาเขียว เลม่อน อบเชยหรือหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ การรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารเสริมชนิดต่าง ๆ อาจส่งผลต่อรสชาติของน้ำอสุจิดังนี้
รสฉุน เกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์นม เนื้อแดง หน่อไม้ฝรั่ง ช็อคโกแลต อาหารที่มีไขมัน รสขม มีผลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ กัญชา หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อในต่อมลูกหมากหรือระบบทางเดินปัสสาวะ
รสหวาน มักเกิดในผู้ที่มีโรคเบาหวานเหมือนตอนดูคลิปโป้ หรือจากเครื่องดื่มที่เกิดจากการหมัก เช่น เบียร์ เป็นต้น
รสกลาง ๆ ไม่หวานหรือขมไป เกิดจากปัจจัย 1-2 ชนิดในกลุ่มรสฉุน
รสอ่อน มีผลจากอาหารมังสวิรัติ ผลไม้ โดยเฉพาะในแอปเปิ้ลและสับปะรด หรือผักที่มีกลิ่นหอม เช่น คื่นช่าย ผักชีฝรั่ง หรือสะระแหน่