ประเภทของหน้าอกผู้หญิง

October 8, 2016

หน้าอกหรือนมของผู้หญิงนัะ้นมีหลายแบบ หลายไซต์ วัดได้โดยคับ A-D ไล่จากเล็กไปใหญ่สุด โดยมีบริษัทชื่อว่า ThirdLive ได้สร้างแผนผังสำหรับแยกลักษณะของหน้าอกผู้หญิง

  1. Bell Shape มีลักษระด้านบนเล็ก ด้านล่างใหญ่ หรือลักษณะห้อยนั่นเอง
  2. Asymmetrical แปลตามตัวเลย คือหน้าอกใหญ่ไม่เท่ากันจากด้านซ้ายและขวา
  3. Slender คือมีหน้าอกค่อนข้างเล็ก คับ A-B และลักษณะหัวนมชี้ลงพื้น
  4. Teardrop หน้าอกที่มีลักษณะเหมือน Slender แต่ใหญ่กว่า มีทรงกลมเรียวมากกว่า แต่หน้าอดด้านบนจะเล็กกว่า หน้าอกจะห้อย
  5. Side คือหน้าอกที่มีลักษณะชี้ออกข้าง ไม่ชี้ออกด้านหน้า มีพื้นระหว่างหน้าอกนั่นเอง
  6. East-West หน้าอกจะคล้ายกับ Side ยกเว้นหัวนมนั้นจะชี้ออกกันคนละทิศทาง และทรงนมด้านบนและล่างจะมีความใหญ่เท่ากัน

ที่มา 9GAG